Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Οι θυσίες ζ ώ ω ν μετέτρεψαν τους δρόμους της Ντάκα σε ποτάμια αίματος