Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Το Αστροσκόπιο της εβδομάδας 17 μέχρι 23 Ιουλίου από τον Χρίστο Ντούβλη!!!