Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Χριστιανός .....στον δρόμο λογομαχεί με μουσουλμάνους!!!