Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Ο πατέρας της 32χρονης πέρασε τυχαία από τον τόπο του εγκλήματος